Як управляти вартісними процесами компанії

Оцінка вартості підприємства методом прямої капіталізації. Застосування на практиці моделі оцінки капітальних активів (САРМ).Покрокова система кумулятивного підходу.  У разі ухвалення будь-якого управлінського рішення треба оцінювати його вплив на вартість компанії, на її ліквідність та інші фінансові показники. Але оскільки ризик, структура й розмір майбутніх зисків для кожної окремої компанії є унікальними, не існує певної уніфікованої формули,…