Сім фактів про інвентаризацію (пам'ятка для власників та керівників підприємств)

Сім фактів про інвентаризацію (пам'ятка для власників та керівників підприємств)

Інвентаризація вважається бухгалтерською процедурою. Проте відповідальність за її проведення законодавство покладає на власників та керівників підприємств. Це зафіксовано у 2 базових документах, які регламентують порядок проведення інвентаризації: 

  • Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі – Закон про бухоблік);
  • Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (далі – Положення про інвентаризацію).

1. Проведення інвентаризації у визначених законодавством випадках – це обов’язок, а не право підприємств. Цей обов’язок поширюється на всі підприємства, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

“Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка”.

/част. 1 ст. 10 Закону про бухоблік/

1* Інвентаризацію у цих випадках проводять в обсязі, визначеному керівником підприємства

2. Власник або керівник підприємства може ухвалити рішення про проведення інвентаризації у випадках, не передбачених законодавством. 

“Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством”.

/част. 2 ст. 10 Закону про бухоблік/

3. Власник або керівник забезпечує проведення інвентаризації

“Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, який створює необхідні умови для її проведення ” 

/п. 4 розд. I Положення про інвентаризацію/

4. Власник або керівник може встановити для певних видів об’єктів обліку особливу періодичність проведення

Щорічна інвентаризація, яку проводять перед складанням фінансової звітності, охоплює більшість об’єктів обліку. Проте для деяких об’єктів допускається інша періодичність. Зокрема, згідно з п. 10 розд. I Положення про інвентаризацію:

  • інвентаризація земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів може проводитись один раз на три роки;
  • за рішенням керівника підприємства інвентаризація інструментів, приладів, інвентарю (меблів) може проводитися щороку в обсязі не менше 30 відсотків усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом трьох років;
  • інвентаризація бібліотечних фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним графіком може проводиться протягом року.

5. Власник або керівник підписує розпорядчий документ про створення інвентаризаційної комісії

Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). 

6. Керівник підприємства очолює інвентаризаційну комісію

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. У тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником підприємства, інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства самостійно. За рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії можуть бути включені члени ревізійної комісії господарського товариства.

7. Власник або керівник підприємства затверджує протокол інвентаризаційної комісії

Після закінчення інвентаризації інвентаризаційна комісія складає протокол, який затверджується керівником підприємства протягом 5 робочих днів.

Більше “інвентаризаційних” цікавинок у статті “Інвентаризація: час позбуватися стереотипів”, опублікованій в журналі “Управління фінансами” № 10/2020. Не забувайте, щорічна інвентаризація — це своєрідна діагностика стану здоров’я підприємства, а її результати — привід для роздумів й ухвалення рішень власниками підприємства та його керівниками.