Оперативний контроль робочого капіталу

Оперативний контроль робочого капіталу

Власники і директори підприємств не завжди добре орієнтуються у розмірах оборотного капіталу, яким оперує їхня компанія. Через вимірювання цього показника на підставі квартальної чи місячної балансової звітності керівники не можуть зрозуміти, як саме вони впливали на капітал протягом періоду, ухвалюючи свої управлінські рішення. 

Для кращого розуміння структури роботи оборотного капіталу пропонуємо  готувати оперативну звітність для керівників щотижнево. Дані для такої звітності в автоматичному режимі має забезпечувати обліковий підрозділ. При цьому може бути використана будь-яка облікова програма, що виконує правило подвійного запису при реєстрації операцій. Що більшою є питома вага статті балансу, то детальнішою може бути подана його структура. Приміром, запаси можуть бути додатково деталізовані за напрямками, складами, групами обороту чи строками споживання, а дебіторська чи кредиторська заборгованість деталізована  — за строками погашення чи пріоритетами співпраці. 

Наочне подання накопичення залишків чи боргів допомагає керівникам ухвалювати рішення в комплексі, не очікуючи чергової пояснювальної записки з роз’ясненнями причин зниження  ліквідності. В разі наявності автоматичної оперативної звітності  керівники обережніше ставляться до рішень щодо вилучення коштів. І тоді фінансовий директор не вмовляє керівників, намагаючись пояснити наслідки, а має конструктивний діалог з управлінцями, які чітко розуміють наслідки та уявляють межі можливого.

Ця стаття була опублікована в електронній версії журналу «Управління фінансами» № 2 за 2020 рік. Передплачуйте та знайомтесь з повними версіями усіх матеріалів номера за посиланням
Передплата електронної версії
Передплата друкованої версії