Кінцеві бенефіціарні власники. Подаємо відомості держреєстратору

Кінцеві бенефіціарні власники. Подаємо відомості держреєстратору
 1. Як і коли юрособи повинні подавати оновлені відомості про кінцевих бенефіціарних власників? 
 2. Які документи треба подавати держреєстратору?
 3. Яку відповідальність передбачено за порушення порядку подання відомостей? 

Новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі — Закон про фінмоніторинг), який набрав чинності 28.04.2020 р., оновив поняття «кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи» та зобов’язав суб’єктів господарювання актуалізувати інформацію про таких осіб шляхом подання держреєстратору відповідної заяви. Розглянемо, що змінилося.

Визначення кінцевого бенефіціарного власника

Законом про фінмоніторинг удосконалено процедуру розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилено вимоги до виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) бенефіціарних власників своїх клієнтів. Крім того, цей Закон суттєво розширив поняття «кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи» (КБВ). Отже, тепер КБВ — це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізособу, від імені якої проводиться фінансова операція. Зокрема, КБВ є:

 • для юридичних осіб — будь-яка фізособа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність такої юрособи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 • для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізособа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 • для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юрособи, але є комерційним агентом, номінальним власником, або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Крім того, Закон про фінмоніторинг вносить зміни до низки нормативно-правових актів, у тому числі до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон про реєстрацію), та впроваджує деякі новели у сфері держреєстрації юросіб, пов’язані з необхідністю розкривати відомості про КБВ.

Перевірка відомостей про КБВ

Законом про фінмоніторинг внесено зміни до ч. 3 ст. 6 Закону про реєстрацію. Зокрема, вони зобов’язують держреєстратора під час проведення реєстраційних дій щодо юрособи (крім держреєстрації припинення) та в разі подання такою юрособою відомостей про особу, яка є КБВ, здійснювати перевірку (верифікацію) відомостей, наведених стосовно цієї особи, використовуючи відомості з визначених джерел (схема 1).

Схема 1

Подання документів для встановлення відомостей про КБВ

Новими нормами доповнено також і ст. 17 Закону про реєстрацію. Тепер  для проведення певних реєстраційних дій заявник зобов’язаний надавати держреєстратору такі документи для встановлення відомостей про КБВ:

 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. Нагадаємо, що під структурою власності Закон про фінмоніторинг розуміє документально підтверджену систему взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх КБВ, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність таких власників;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, які підтверджують реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження,  якщо засновником юрособи є юрособа-нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юрособи — для фізособи-нерезидента; та якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру — для фізособи-резидента.

Наведені вище документи подають для проведення держреєстрації:

 • у разі створення юрособи;
 • включення відомостей про юрособу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в ЄДР;
 • змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
 • переходу юрособи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту;
 • переходу юрособи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;
 • припинення юрособи в результаті її реорганізації;
 • створення, внесення змін до відомостей та припинення відокремленого підрозділу юрособи.

Зауважимо, що, згідно з оновленою ч. 22 ст. 17 Закону про реєстрацію, юрособи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти держреєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати документи, що підтверджують ці зміни. Якщо змін у структурі власності та інформації про КБВ юрособи немає, такі юрособи зобов’язані повідомляти держреєстратора про відсутність зазначених змін при проведенні держреєстрації будь-яких змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР.

І Закон про фінмоніторинг, і Закон про реєстрацію саме на юрособу (на її  керівника чи іншу уповноважену особу) покладають обов’язок підтримувати відомості про КБВ в актуальному стані та вживати заходів щодо вчасного оновлення таких відомостей в ЄДР. Несвоєчасне подання держреєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ є адміністративним правопорушенням.

Відповідно до ст. 255 КУпАП, протоколи про зазначене правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Мін’юсту.

Таблиця

Коли подавати документи

Як визначено в ч. 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про фінмоніторинг, юрособи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають держреєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форму та зміст структури власності.

Усі юрособи, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форму та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом мають подати держреєстратору документи для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ. Подання таких документів може здійснюватися як в пакеті документів (ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію), так і при вчиненні інших реєстраційних дій, щодо яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Щорічне підтвердження відомостей про КБВ

Закон про фінмоніторинг доповнив Закон про реєстрацію ст. 171, у якій визначено перелік документів, що подаються для підтвердження відомостей про КБВ щорічно, починаючи з наступного року з дати держреєстрації юрособи. Зокрема, мають бути подані такі документи:

 • заява про підтвердження відомостей про КБВ;
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження — у разі, якщо засновником юрособи є юрособа-нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юрособи — для фізособи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру — для фізичної особи — резидента.

Оскільки подання відомостей про КБВ вперше відповідно до Закону про фінмоніторинг відбудеться у 2020 році, а в Законі мова йде про щорічне підтвердження, то зважаючи на цей принцип наступне підтвердження має відбутися вже у 2021 році. 

При цьому Закон про реєстрацію встановив строк, протягом якого має бути підтвердження, — 14 календарних днів з дати держреєстрації. Отже, кожна юрособа в 2021 році протягом 14 календарних днів з дати держреєстрації створення такої юрособи має підтвердити відомості про КБВ.

Слід зазначити, що документи за ст. 171 Закону про реєстрацію мають бути подані незалежно від того, чи відбувались протягом року будь-які зміни щодо КБВ.

Автор:

Олександр Козка, юрист