Аутсорсинг безпеки бізнесу. Спростовуємо міфи

Аутсорсинг безпеки бізнесу.             Спростовуємо міфи

ВІДПОВІДАЄМО НА АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

  1. Безпека потрібна тільки компаніям з багатомільйонними оборотами?
  2. Яка мета зовнішнього аутсорсингу з питань безпеки?
  3. Навіщо аутсорсинг служби безпеки, якщо є правоохоронні органи?
  4. Які основні маркери, що свідчать про порядність і професіоналізм зовнішнього партнера, треба вивчити?

Власники бізнесів та керівники комерційних компаній не схильні залучати зовнішніх експертів до питань, пов’язаних із безпекою бізнесу, на жаль, так склалося історично. Особливо це стосується превентивних заходів. Усіх, швидше, влаштує не- компетентний співробітник служби безпеки (СБ), але свій, ніж професіонал ззовні.

Вітчизняні бізнесмени звертаються до зовнішніх професіо- налів лише тоді, коли інцидент стався, а свій співробітник СБ не впорався або його зовсім у компанії немає.

У чому полягає парадокс такого ставлення до безпеки біз- несу?

Розгляньмо основні міфи про безпеку бізнесу, які поширені у спільноті підприємців.

Безпека бізнесу

Міф 1

Безпека потрібна тільки компаніям з багатомільйонними оборотами
Цей міф знищив не один бізнес. Навіщо, скаже власник бізнесу, мені на старті утримувати власну СБ? Щонайбільше на початку потрібно перевіряти контрагентів, але я можу доручити перевірку через Youcontrol своїм же комер- сантам. Щодо background checks працівників з’ясує hr-менеджер.
Гарний плацдарм для шахраїв і корупціонерів.
Контрагентів перевіряю сам, умови й ціни — знову сам. До офісу потрібен новий працівник? ОК, запрошу свого друга-комбінатора, з яким чимало за- робили на попередніх місцях роботи. Питання щодо витрат пального, списан- ня товару, фірми-прокладки, фіктивні роботи і витрати — тільки встигай ути- лізувати черговий бюджет. Роби що хочеш!

Міф 2

Навіщо зовнішній аутсорсинг з питань безпеки, адже є власна СБ
Наш світ не просто динамічний. Пам’ятаєте Алісу в Країні Чудес? Потрібно бігти щодуху, аби тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти щонайменше удвічі швидше. Ці слова саме про нашу сучасність!
Новітні технології дивують з кожним днем, стандарти безпеки іноді не встигають за ними. А практика свідчить, що злочинний світ наступає на п’яти, а в дечому взагалі йде попереду, і не на один крок.
Експертні аутсорсингові команди, що спеціалізуються на питаннях безпеки бізнесу, кожний день стикаються з новими викликами, схемами, постійно пе- ребувають у спеціалізованому інформаційному полі й часто мають освіту, кра- щу ніж у працівників внутрішньої СБ. Бо ця служба обмежена подіями тільки вашої компанії і рідко прагне зростати в професійному плані.
Тому все частіше від бізнесменів з’являються запити на інформаційну підтрим- ку, консультації, навчання та додаткову допомогу з питань, що потребують поси- леного контролю. Результатом такого партнерства стає подальша співпраця, а також синергія внутрішньої СБ і зовнішніх експертів з організації безпеки бізнесу.

Міф 3

Технічного захисту вистачить, аби убезпечити бізнес
У реальності система безпеки — це комплекс заходів, де технічні інстру- менти захисту відіграють значну роль у роботі СБ, але точно не усувають всі ризики. Ці заходи забезпечують контроль доступу, фіксацію інциденту, виклик оперативної групи. Проте вони не захистять, наприклад, від співпраці з не- сумлінним працівником, який, підписавши лише один документ, може завдати фінансової шкоди більшої, ніж крадіжка зі складу або з каси. Не вбережуть ці заходи і від партнерства з контрагентом-махінатором або від інвестиційного проєкту, що може виявитися мильною бульбашкою.

Міф 4

Для чого потрібен аутсорсинг СБ, якщо є правоохоронні органи?
Звісно, певні проблеми вони розв’язують. Але це паперова тяганина, і пра- цюють вони за принципом, коли припекло. Зважаючи на рівень завантаженості правоохоронної системи і не потрібну для компанії цікавість слідчих і оператив- ників, можна отримати як додаткові проблеми, так і тяганину в розслідуванні справи, а можливо, й репутаційні ризики.

Міф 5

Служба безпеки — це мода і не потрібні понти
Якщо раніше безпеку вважали таким собі злом, якого не можна уникнути, то сьогодні це бізнес-фактор, що є запорукою корпоративного успіху. Безпе- ку більше не розглядають як витрати для кінцевих результатів компаній. На- томість її вважають фактором підтримки й розвитку бізнесу, що безпосередньо впливає на прибуток компанії.

Міф 6

Не можна довіряти питання безпеки зовнішньому партнеру
Довіряти можна, але потрібно його перевіряти. Спочатку можна поцікави- тися в бізнес-колах, чи співпрацює хто-небудь з такими компаніями, чи задо- волені вони результатами співпраці або кого можуть рекомендувати.
Потрібно вивчити такі основні маркери, що свідчать про порядність і про- фесіоналізм:
• прозорість компанії, доступність генерального директора або засновни- ків, їх репутацію на ринку;
• об’єктивність ціноутворення; послуги безпеки не можуть коштувати де- шево, з огляду на специфіку і собівартість низки послуг; оплата має відбува- тися з фіксованим авансовим платежем та подальшою виплатою за резуль- татом роботи;
• компанія має бути презентована на ринку, і не варто западати на таємни- чість і шпигунські ігри з їхнього боку;
• об’єктивна оцінка виконання завдання; націлені на результат фахівці ні- коли не візьмуться за завідомо програшну справу або таку, що не відповідає кримінальному кодексу.
Справедливо варто зауважити, що знання, досвід, передові технології, до- ступ до інформаційних ресурсів і ділових зв’язків по всьому світу, що допо- магає розв’язувати широкий спектр завдань з управління ризиками безпеки, можуть бути сконцентровані тільки в профільній компанії.
Хай там як, але тільки ви ухвалюватимете рішення: йти в ногу з часом і ви- користовувати весь потенціал корпоративної безпеки для конкурентної пере- ваги чи й далі вірити в міфи про аутсорсинг безпеки бізнесу.
Безпечного вам бізнесу!

Ігор Шевцов,

заступник директора
SK Security